Polityka prywatności

Na tej stronie internetowej obowiązują zasady podane w „Polityce prywatności”. Oprócz naszej „Polityki prywatności” szczególnie do delegatów i ochotników na kongresach Świadków Jehowy odnoszą się następujące informacje:

Delegaci i ochotnicy

Delegaci składający wniosek o uczestnictwo w kongresie międzynarodowym lub specjalnym Świadków Jehowy udostępnili swoje dane osobowe, które obejmują między innymi imię i nazwisko, datę urodzenia, adres oraz numer telefonu, jak również inne informacje. We wniosku tym wyrazili zgodę na wykorzystywanie tych danych przez organizatora — Biuro Oddziału Świadków Jehowy, a także przez osoby będące członkami komitetów związanych z obsługą delegatów oraz współpracujące z tymi komitetami odpowiedzialne za rozplanowanie wydarzeń i zajęć związanych z kongresem. Ponadto delegaci wyrazili zgodę, by ich dane zostały przekazane wybranym hotelom, powiązanym z nimi podmiotom oraz usługodawcom zewnętrznym w celu przetworzenia ich rezerwacji oraz w jakichkolwiek innych niezbędnych celach związanych z pobytem w hotelu. Delegaci zgodzili się, by ten transfer danych obejmował również przekazywanie udostępnionych danych osobowych do Biura Oddziału, na terenie którego odbędzie się kongres, oraz do podmiotu w kraju, który może nie zapewniać tego samego stopnia ochrony danych, jak kraj, w którym delegat obecnie mieszka.

Ochotnicy stawiający się do dyspozycji Biura Oddziału przy organizacji kongresu, udostępniają poprzez niniejszą stronę internetową takie informacje, jak imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu oraz inne dane. Podanie owych informacji na tej stronie przez ochotników jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie ich danych przez organizatora — Biuro Oddziału Świadków Jehowy, a także przez osoby będące członkami komitetów związanych z obsługą delegatów oraz współpracujące z tymi komitetami.

Delegaci oraz ochotnicy mają dostęp do danych osobowych, które udostępnili, z poziomu sekcji logowania tej strony. W celu zatroszczenia się o potrzeby delegatów oraz w celu nawiązania współpracy z ochotnikami, komitety obsługi delegatów również mają wgląd w ich dane osobowe zamieszczone w tym serwisie internetowym. Dane osobowe delegatów są wykorzystywane wyłącznie w celu zadbania o ich potrzeby w związku z planowaną podróżą i tym, co z nią związane, organizowaniem zajęć dla delegatów podczas kongresu i w związku z nim. Dane osobowe ochotników są wykorzystywane jedynie w celu organizacji ich zadań w związku z kongresem i wszelkimi zajęciami związanymi z kongresem.

Każdy z komitetów obsługi delegatów będzie miał dostęp tylko do tych danych osobowych, które dotyczą delegatów oraz ochotników przydzielonych do miasta kongresowego, za które dany komitet jest odpowiedzialny. Dane będą wykorzystywane jedynie z myślą o organizacji kongresu i zajęciami z nim związanymi oraz zostaną usunięte po zakończeniu kongresie, gdy tylko nie będą już potrzebne.

Delegaci oraz ochotnicy mają prawo do odmowy podania swoich danych osobowych oraz do usunięcia swoich danych z tej strony internetowej. W takim wypadku delegat może utracić niezbędne kwalifikacje do uczestniczenia w kongresie, a ochotnik — do udzielania pomocy w ramach służby ochotniczej.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wykorzystywaniem danych osobowych, włącznie z przekazywaniem danych lub Twoich praw związanych z danymi osobowymi, możesz znaleźć na stronie Globalna polityka ochrony danych osobowych. Zasady wykorzystywania cookies oraz podobnych technologii można znaleźć na stronie Globalna polityka wykorzystywania cookies i podobnych technologii.