Adatvédelmi szabályzat

Ezen a honlapon az Adatvédelmi szabályzat irányelvei érvényesek. Az Adatvédelmi szabályzat rendelkezésein túlmenően az alább olvasható tájékoztatás kifejezetten Jehova Tanúi kongresszusi küldötteire és önkénteseire irányadó.

Küldöttek és önkéntesek

Azok a küldöttek, akik Jehova Tanúi nemzetközi vagy különleges kongresszusaira jelentkeznek, megadják személyes adataikat, például a nevüket, születési dátumukat, a címüket, telefonszámukat és egyéb információkat. A küldöttek a jelentkezési lapon hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeket az adatokat Jehova Tanúi vendéglátó fiókhivatala, beleértve azoknak a bizottságoknak a tagjait és segítőit, akik a kongresszussal kapcsolatos események és tevékenységek szervezésében és lebonyolításában vesznek részt, kezeljék. A küldöttek hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik továbbításra kerüljenek egy olyan vendéglátó ország fiókhivatala számára, amelynek törvénye esetleg nem biztosítja a személyes adatok védelmének ugyanazon szintjét, mint a küldött jelenlegi lakóhelye szerinti ország.

Azok az önkéntesek, akik a vendéglátó fiókhivatal munkáját segítik, ezen a honlapon személyes adatokat adnak meg, például a nevüket, születési dátumukat, a címüket, telefonszámukat és egyéb információkat. Az adatok e honlapon történő megadásával az önkéntesek hozzájárulnak ahhoz, hogy Jehova Tanúi vendéglátó fiókhivatala, valamint az általuk felhasznált, vendéglátást szervező bizottságok tagjai és segítői az adataikat kezeljék.

A küldöttek és önkéntesek hozzáférhetnek a honlapon történő regisztráció során megadott személyes adataikhoz. A vendéglátást szervező bizottságok szükség szerint ugyancsak hozzáférnek mind a küldöttek, mind az önkéntesek itt található személyes adataihoz annak érdekében, hogy gondoskodni tudjanak a kongresszuson részt vevő küldöttek szükségleteiről, és kapcsolatba tudjanak lépni az önkéntesekkel.

A küldöttek személyes adatai kizárólag az utazás és az azzal kapcsolatos ügyintézés, valamint a küldöttek kongresszussal kapcsolatos, kongresszus ideje alatti tevékenységének megszervezése érdekében kezelhetők. Az önkéntesek személyes adatai kizárólag a kongresszuson és az azzal összefüggésben szervezett programokon végzett önkéntes tevékenységükkel kapcsolatban kezelhetők.

A vendéglátást szervező bizottságok mindegyike kizárólag azoknak a küldötteknek és önkénteseknek a személyes adataihoz fér hozzá, akik a városukban megrendezésre kerülő kongresszuson vesznek részt. Az adatokat kizárólag a kongresszus és az ahhoz tartozó tevékenységek megszervezése érdekében kezelhetik. Miután a kongresszus véget ér, és az adatokra a továbbiakban már nincs szükség, azok törlésre kerülnek.

A küldöttek és önkéntesek dönthetnek úgy is, hogy nem adják meg a személyes adataikat, vagy kérhetik a személyes adataik törlését a honlapról. Ebben az esetben a küldött nem jogosult a kongresszuson való részvételre, az önkéntes pedig nem jogosult az önkéntes szolgálatának ellátására.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk, beleértve a személyes adatok továbbításáról, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról szóló irányelveket, megtalálhatók a Személyes adatok kezelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat link alatt. A cookie-król és hasonló technológiákról szóló információk a Cookie-k és hasonló technológiák nemzetközi szabályzata link alatt érhetők el.