Ochrana soukromí

Na tyto webové stránky se vztahují naše Zásady ochrany soukromí. Delegátů sjezdů svědků Jehovových a dobrovolníků, kteří se na nich podílí, se kromě těchto Zásad ochrany soukromí týkají i následující informace.

Delegáti a dobrovolníci

Delegáti, kteří podali přihlášku k účasti na mezinárodním nebo mimořádném sjezdu svědků Jehovových, poskytli své osobní údaje, jako je jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo a další informace. Delegáti v přihlášce souhlasili s tím, aby tyto údaje využívala pobočka svědků Jehovových, která sjezd pořádá, a to včetně těch, kdo slouží v hostitelských výborech, které plánují události a aktivity spojené se sjezdem, nebo kdo s nimi spolupracují. Delegáti zároveň souhlasí s tím, aby byly jejich osobní údaje předány hotelu, který si vybrali, jeho přidruženým subjektům a poskytovatelům (třetím stranám) za účelem zpracování jejich rezervace a zajištění dalších nezbytností souvisejících s jejich pobytem v hotelu. Delegáti souhlasí, že jejich osobní údaje mohou být předány i pobočce pořádající sjezd v zemi nebo subjektu v zemi, která neposkytuje stejnou úroveň ochrany údajů jako země, ve které delegát v současnosti žije.

Ti, kdo se dobrovolně nabídnou, že budou pobočce při pořádání sjezdu pomáhat, poskytují na této webové stránce své údaje, jako je jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo a další informace. Tím, že dobrovolníci své údaje na těchto webových stránkách poskytnou, souhlasí s tím, aby pobočka svědků Jehovových, která sjezd pořádá, jejich údaje používala – včetně těch, kdo slouží v hostitelských výborech a spolupracují s nimi.

Delegáti a dobrovolníci mají přístup k osobním údajům, které poskytli, v neveřejné části těchto webových stránek, dostupné po přihlášení. Pokud je to potřeba, mohou k osobním údajům delegátů i dobrovolníků na těchto webových stránkách přistupovat i hostitelské výbory, aby se mohly starat o potřeby delegátů, kteří se účastní sjezdu v jejich oblasti, a kontaktovat dobrovolníky s žádostí o pomoc. Osobní údaje delegátů se používají výhradně pro zajištění cest a potřeb souvisejících s cestováním a pro organizaci aktivit delegátů během sjezdu a v souvislosti s ním. Osobní údaje dobrovolníků se používají výhradně pro dobrovolnické služby v souvislosti se sjezdem a s jakýmikoli činnostmi, které jsou se sjezdem spojené.

Každý hostitelský výbor bude mít přístup pouze k osobním údajům těch delegátů, kteří jsou přiděleni na sjezd pořádaný v daném městě, a k údajům dobrovolníků pro tento sjezd. Tyto údaje se budou používat výhradně pro plánování sjezdu a činností, které se sjezdem souvisí, a po skončení sjezdu, jakmile už nebudou potřeba, budou vymazány.

Delegáti a dobrovolníci se mohou rozhodnout, že své osobní údaje neposkytnou, nebo mohou požádat o odstranění svých osobních údajů z těchto webových stránek. V takovém případě se může stát, že delegát se nebude moci sjezdu zúčastnit a dobrovolník nebude mít možnost se jako dobrovolník zapojit do pořádání sjezdu.

Veškeré další informace o používání vašich údajů, včetně případného předávání osobních údajů nebo vašich práv souvisejících s vašimi osobními údaji, najdete na stránce Celosvětové zásady pro používání osobních údajů. Informace o tom, jak používáme soubory cookie a podobné technologie, najdete na stránce Celosvětové zásady pro používání cookies a podobných technologií.