Privacy Policy

Оваа веб-страна е предмет на оваа [Политика за приватност]

(https://www.jw.org/en/privacy-policy/).

Покрај нашата Политика за приватност,

следните информации се однесуваат конкретно на делегатите и доброволците на

конгресите на Јеховините сведоци.

Делегати и доброволци

Делегатите кои поднесуваат молби за присуство на меѓународен или специјален

конгрес на Јеховините сведоци дале лични податоци, како што се нивното име,

датум на раѓање, адреса, телефонски број и други информации.

Делегатите веќе се

согласиле во своите молби овие информации да бидат користени од страна на

подружницата на Јеховините сведоци кои се домаќини на конгресот, вклучувајќи ги

и оние поединци кои служат и работат во одборите за гостопримство кои

закажуваат настани и активности во врска со конгресот.

Исто така, делегатите

се согласуваат нивните лични податоци да бидат пренесени до нивниот избран

хотел, неговите поврзани субјекти и трети лица добавувачи, за обработка на

нивната резервација и за сите други неопходни цели за нивниот престој во

хотелот.

Делегатите се согласуваат дека овие податоци кои се пренесуваат може да

вклучуваат и пренос на личните податоци на делегатите до подружницата која е

домаќин на конгресот во земјата или до субјект во земјата која не обезбедува

исти нивоа на заштита на податоците како земјата во која

делегат моментално

престојува.

Поединците доброволци кои и помагаат на подружницата домаќин на конгресот,

на оваа веб-страница поднесуваат информации како што се нивното име, датум на

раѓање, адреса, телефонски број и други информации.

Со поднесување на

своите информации на оваа веб-страница, доброволците се согласуваат нивните

информации да ги користи подружницата на Јеховините сведоци што е домаќин на

конгресот, вклучувајќи ги и оние поединци кои служат и работат во одборите за

гостопримство.

Делегатите и доброволците може да имаат пристап до личните податоци што ги

доставиле во делот за најавување на оваа веб-страница.

Одборите за гостопримство

исто така имаат пристап до личните податоци и на делегатите и на доброволците

на оваа веб-страница според потребите, за да можат да се грижат за потребите на

делегатите кои присуствуваат на конгресот во нивната област и за да

контактираат со доброволците за помош.

Личните податоци на делегатите се користат

исклучиво за грижа за патувања, потреби поврзани со патувања и организација на

активностите на делегатите за време и во врска со конгресот.

Личните податоци на доброволците

се користат исклучиво за волонтерски услуги во врска со конгресот и сите

активности поврзани со конгресот.

Секој одбор за гостопримство ќе има пристап само до личните податоци на

делегатите доделени на конгресот што е домаќин во нивниот град и до доброволците

на тој конгрес.

Податоците ќе се користат исклучиво за планирање на конгресот и активности

поврзани со конгресот, а ќе бидат избришани по конгресот веднаш штом повеќе

нема да бидат потребни.

Делегатите и доброволците можат да изберат да не ги даваат своите лични

податоци или може да побараат нивните лични податоци да бидат отстранети од

оваа веб-страница.

Во овој случај, делегатот повеќе нема да може да се

квалификува да присуствува на конгресот или доброволецот нема да може да се

квалификува да дава волонтерски услуги.

Сите

дополнителни информации во врска со користењето на вашите податоци, вклучително

и секој пренос на лични податоци или вашите права поврзани со вашите лични

податоци, може да се најдат на страницата [Глобална политика за употреба на

лични податоци] (https://www.jw.org

/en/privacy-policy/global-policy-personal-data/).

Нашата

употреба на колачиња и слични технологии може да се најде на [Глобална политика

за употреба на колачиња и слични технологии]

(https://www.jw.org/en/privacy-policy/global-policy-use-of-cookies/

)

страница.