VälkommenPå den här sidan:Anvisningar om hur man loggar in på webbplatsen.

Gå till webbplatsen JW Event i din webbläsare. Klicka på Logga in längst upp till höger.

Logga in genom att använda ditt JWPUB-konto. Välj Fortsätt logga in. Du förs då vidare till en webbsida för att ange användarnamn och lösenord. När ditt användarnamn har verifierats kommer du att dirigeras om till den inloggade delen av webbplatsen JW Event. Om du inte har ett konto kan du logga in med en annan tjänst.Tjänster

Om du inte har ett JWPUB-konto kan du logga in med din säkerhetstjänst som Apple, Google eller Microsoft.


!!!!() {{n-icon-megaphone}} VIKTIGT

{{n-icon-right-arrow }}Innan du använder Apple som säkerhetstjänst, läs artikeln Använda Apple-ID

När du har valt en tjänst komemr du att dirigeras om till en webbsida där du måste logga in med tjänstens inloggningsuppgifter (till exempel: gmail.com e-post dirigerar om till Gmails inloggningssida). När ditt användarnamn har autentiserats kommer du att dirigeras om till den inloggade delen av webbplatsen JW Event.

På det här viset behöver inga lösenord eller andra inloggningsuppgifter sparas på webbplatsen. En användare kan endast identifieras om han eller hon använder en känd e-postadress för att logga in.Inloggningen lyckades

Efter att du lyckats logga in går du tillbaka till hjälpsidan igen för att se vad du behöver göra för att ansöka.