Các hội nghị đặc biệt

Vào thời xưa, các lễ hội hàng năm và những buổi nhóm họp khác dành cho sự thờ phượng đã củng cố tôi tớ Đức Chúa Trời về mặt thiêng liêng và là những dịp vui vẻ.—Xuất Ai Cập 23:15, 16; Nê-hê-mi 8:9-18.

Vào thời nay, các hội nghị vùng hàng năm thêm sức cho Nhân Chứng Giê-hô-va và mang lại sự khích lệ về mặt thiêng liêng cũng như tạo cơ hội cho sự kết hợp vui vẻ với anh em cùng đức tin. Các hội nghị quốc tế và đặc biệt ở nhiều nước làm chứng tốt, tạo cơ hội trải nghiệm tính chất quốc tế của tổ chức chúng ta và nếm trước cuộc sống trong thế giới mới.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những thành phố tổ chức các hội nghị này.

Conventions

2024

Americas

Chi-lê
Santiago #1

Chi-lê
Santiago #2

Cộng hòa Dominica
Santo Domingo

Guadeloupe
Baie-Mahault

Paraguay
Asunción

Hoa Kỳ
Philadelphia

Hoa Kỳ
Tampa

Asia/Pacific

Fiji
Suva

Europe

Bulgaria
Sofia

Cộng hòa Séc
Prague

Phần Lan
Helsinki

Pháp
Lyon

Hung-ga-ri
Budapest

Iceland
Reykjavík

Thụy Sĩ
Zurich