Our Special Conventions

Vào thời xưa, các dịp lễ và nhóm họp thờ phượng hàng năm mang lại cho tôi tớ của Đức Chúa Trời sự vững mạnh về thiêng liêng và đây là các dịp vui mừng.–Xuất Ai-cập 23:15, 16; Nê-hê-mi 8:9-18.

Vào thời nay, các kỳ hội nghị vùng giúp cho Nhân Chứng Giê-hô-va tươi tỉnh về thiêng liêng và được khích lệ khi kết hợp với các anh em tín đồ Đấng Ki-tô trong vui mừng. Hội nghị đặc biệt tại các nước là cơ hội làm chứng tốt khi trải nghiệm tình anh em trong tổ chức quốc tế và nếm thử đời sống trong thế giới mới.

Chúng tôi vui mừng giới thiệu các thành phố tổ chức hội nghị đặc biệt năm 2018.

Conventions

2020

Cộng hòa Dominica
Santo Domingo

Cộng hòa Séc
Prague

Nicaragua
Managua

Nigeria
Abuja

Paraguay
Asunción

Phần Lan
Helsinki

Togo
Lomé

Thụy Sĩ
Zurich